Integritetspolicy – behandling av personuppgifter

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt är kopplad till en fysisk, levande person. Det kan vara ett namn, men det kan också vara information som i kombination med andra uppgifter gör det möjligt att identifiera en person.

Exempel på personuppgift är namn, postadress och e-postadress.

Hur samlar vi in personuppgifter?

GolfaMera.se samlar in och lagrar information från golfamera.se när du anmäler dig till vårt veckobrev eller då du tar kontakt med oss.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Det gör du genom att begära ett registerutdrag. Om du skriver, måste det framgå vem begäran gäller och du måste underteckna brevet. Vi behöver uppgifterna för att kunna säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person.

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar är felaktiga eller används på fel sätt, kan du begära att få dem rättade.

Du får återkalla ett samtycke som du har lämnat. Om du gör det, får vi inte fortsätta att behandla uppgifter som dig för det ändamål som ditt samtycke om fattar.

Du kan även kontakta Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

GolfaMera.se
Kanslersvägen 6
237 31   Bjärred
info@golfamera.se